لیست اخبار صفحه :1
از 24 اسفند 1401 تا 7 فروردین 1402 صورت گرفت
پایش عملکرد مراکز آموزشی ، درمانی و بیمارستان های استان گیلان در طرح سلامت نوروزی

از 24 اسفند 1401 تا 7 فروردین 1402 صورت گرفت

از سوی مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان،عملکرد مراکز آموزشی ، درمانی و بیمارستان های گیلان ، پایش شد.

سرپرست مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد
سرپرست مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

سرپرست مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر حامد ابراهیمی به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه منصوب شد.

دیدار مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیر کل بازرسی ، ارزیابی  عملکرد و پاسخگویی  به شکایات وزارت بهداشت
دیدار مدیر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیر کل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت

دیدار مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان با مدیر کل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت

مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی دیداری با مدیر کل بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ، مسایل این مدیریت را بررسی کرد.

بازدید سرزده مدیریت بازرسی دانشگاه از مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان ماسال
بازدید سرزده مدیریت بازرسی دانشگاه از مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان ماسال

بازدید سرزده مدیریت بازرسی دانشگاه از مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان ماسال

دکتر محمودی - مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه از مراکز درمانی و پایگاه های اورژانس ۱۱۵ شهرستان ماسال بازدید کرد.

بازدید سرزده مدیر بازرسی دانشگاه از بیمارستان غدیر شهرستان سیاهکل
بازدید سرزده مدیر بازرسی دانشگاه از بیمارستان غدیر شهرستان سیاهکل

بازدید سرزده مدیر بازرسی دانشگاه از بیمارستان غدیر شهرستان سیاهکل

دکتر محمودی - مدیر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه به صورت سرزده از بیمارستان غدیر شهرستان سیاهکل بازدید کردند.

آخرین بروز رسانی : 05 بهمن 1401