اخبار فوری
لیست اخبار صفحه :0
وبینار مدیریت کووید ۱۹

وبینار مدیریت کووید ۱۹

وبینار مدیریت کووید۱۹ در حوزه مدیریت های بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

پایش زیرساخت های تاسیساتی

پایش زیرساخت های تاسیساتی

کارشناسان مدیریت بازرسی دانشگاه ، در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف مراکز درمانی جهت مقابله با بحران های احتمالی از مراکز آموزشی درمانی ولایت و الزهرا بازدید نمودند.

آخرین بروز رسانی : 10 شهریور 1400