اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (18041625000)

تمدید پروانه موسسات پزشکی16021013101

صدور پروانه موسسات پزشکی16021013100

اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاءسلامت در سطح کشور (16051012105)

اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی (16021013103)

صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان (16031014101)

صدور معرفینامه در توزیع پزشکان (16031014102)

صدور گواهی معافیت (11021014103)

صدور کارت بهداشت (16041017000)

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی (16041018100)

صدور مجوز شرکتهای مبارزه با حشرات و سمپاشی (13011018101)

مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی (16021018102)

ثبت نام و برگزاری آزمون (18041026100)

اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها (18041026101)

تهیه و تامین داروها و واکسن ها و شیر خشک های متابولیک برای بیماران (16011659102)

خدمت اطلاع رسانی داروها و سموم از طریق سامانه 190 (16061660101)

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی (16061016000)

آخرین بروز رسانی : 17 فروردین 1401