رئیس

personal picture
نام و نام خانوادگی: محمدتقی آشوبی
تخصص: جراحی عمومی - فلوشیپ جراحی عروق
سمت: ریاست دانشگاه
تلفن: (۰۱۳) - ۳۳۳۴۶۴۸۹ | ۳۳۳۲۴۱۶۸
دورنگار: (۰۱۳) - ۳۳۳۳۳۱۲۵
رایانامه: ashoubi@gums.ac.ir
آدرس محل کار: رشت - خیابان پرستار - ستاد مرکزی شماره ۱ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آخرین بروز رسانی : 30 بهمن 1401