دفتر ریاست دانشگاه

نام و نام خانوادگی: معین هنرمند حقیقی
سمت: سرپرست دفتر ریاست دانشگاه
آدرس محل کار: رشت -خیابان پرستار - ساختمان ستاد مرکزی شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
تلفن: 01333324168--01333346489
دورنگار: 01333333125
رایانامه :
 

 

 کارکنان

محمدباقر رمضانی 

 

محمد حضرتی

 

افسانه فخامی


 

   
 
 
 
 

اهم اقدامات و فعالیتهای که در دفتر ریاست دانشگاه و دبیرخانه دفتر ریاست انجام میگیرد بشرح ذیل میباشد:

-          تعیین و برنامه ریزی قرار ملاقات با ریاست دانشگاه

-          برنامه ریزی جلسات ریاست دانشگاه

-          پاسخگویی تلفنی و حضوری به مراجعین محترم

-          تهیه و تنظیم مکاتبات ریاست دانشگاه

-          تهیه و تنظیم پزشکان پیام آور

-          ثبت ، صدور و توزیع نامه های ریاست محترم دانشگاه ومدیر دفتر ریاست

-          تایپ نامه های ریاست دانشگاه ، مدیر دفتر ریاست

-          فاکس کلیه نامه های داخلی ریاست دانشگاه

-          تنظیم کارتابل های ریاست دانشگاه

-          پیگیری مکاتبات انجام شده حسب الامر ریاست دانشگاه

 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 30 بهمن 1401