شرح وظایف

پرداخت کمک هزینه ازدواج ، مجری بررسیهای لازم و قانونی برابر مقررات

پرداخت کمک هزینه فوت طی بررسیهای لازم و قانونی برابرمقررات

برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای همکاران بازنشسته – همکاران زن به دلیل سرپرست بودن خانواده و یا فرزندان

صدور ابطال دفترچه خدمات درمانی

صدور معرفی نامه برای همکاران بازنشسته و شاغل برای سایر سازمانها بمنظور استفاده از امکانات ، تخفیف درشهریه دانشگاهها ، بانک و غیرو

اقدامات و تصمیمات درمورد واگذاری تلفن های خارج نوبت به اعضاء هیأت علمی و غیرو

جذب اعتبارقرض الحسنه – تعمیرات مسکن از سوی بانک ها – توزیع بین همکاران متقاضی واجدشرایط درواحدهای تابعه

 

 

فرآیندها

 

لیست مهمانسراها

شماره تلفن مهمانسراهای دانشگاه علوم پزشکی کشور

شماره تماس آقای مقیمی : 09113371175 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400