اخبار فوری
لیست اخبار صفحه :0
 بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز بهداشت کوچصفهان و بیمارستانهای آستانه و لاهیجان در اولین ساعات بامداد 7مهرماه با هدف تشدید نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب به مردم شریف استان گیلان و ارزیابی کیفی خدمات پزشکی بصورت تمام وقت

بازدید سرزده رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز بهداشت کوچصفهان و بیمارستانهای آستانه و لاهیجان در اولین ساعات بامداد 7مهرماه با هدف تشدید نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب به مردم شریف استان گیلان و ارزیابی کیفی خدمات پزشکی بصورت تمام وقت

در اولین ساعات بامداد چهارشنبه 7 مهرماه، دکتر سالاری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با هدف تشدید نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب به مردم شریف استان گیلان و ارزیابی کیفی خدمات پزشکی بصورت تمام وقت از مرکز بهداشت شبانه روزی شماره یک کوچصفهان و بیمارستانهای کوثر آستانه و پیروز لاهیجان بازدید کرد.

آخرین بروز رسانی : 19 مرداد 1400