اخبار فوری

مشاور ریاست دانشگاه

personal picture
نام و نام خانوادگی: عبدالحسین امامی سیگارودی
تخصص: دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
سمت: مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
تلفن: (۰۱۳) - ۳۳۲۴۶۴۸۹ | ۳۳۳۲۴۱۶۸
دورنگار: (۰۱۳) - ۳۳۳۳۳۱۲۵
رایانامه: 
آدرس محل کار: رشت - خیابان پرستار - دفتر مرکزی شماره ۱ دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشاور ریاست دانشگاه

personal picture
نام و نام خانوادگی: سید مهدی موسوی
تخصص: متخصص بیماری های قلب
سمت: مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
تلفن:  (۰۱۳) - ۳۳۲۴۶۴۸۹ | ۳۳۳۲۴۱۶۸
دورنگار:  (۰۱۳) - ۳۳۳۳۳۱۲۵
رایانامه: 
آدرس محل کار: رشت - خیابان پرستار - دفتر مرکزی شماره ۱ دانشگاه علوم پزشکی گیلان
آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400